Generic placeholder image

Hej! Jag heter
Elin Lindqvist
info@mardskog.se
011-321600

Till våra kunder med anledning av covid-19

den 13 mars 2020

Med anledning av den fortsatta utvecklingen av Coronaviruset (covid-19) vill vi förvarna om möjliga scenarier.

Varuflödet in till oss har så här långt varit bra, men det finns risk för att bristsituationer kan komma att uppstå. I värsta fall kanske du inte kan få just den varan du har beställt, men förhoppningsvis en likvärdig vara.

Vi ser att de flesta restauranger beställer mindre än vanligt och vår ambition är att åka med fulla bilar, vilket sparar både på miljö och ekonomi. Därför kan turscheman komma att göras om.

Det för då också med sig att du kan komma att ringas för order eller lämna din order i webbshoppen vid annan tidpunkt än vanligt. Din säljare håller koll på detta åt dig.

Vi har sjösatt en rad olika åtgärder för att sörja för våra medarbetares, kunders och samarbetspartners hälsa och säkerhet samt minimera risk för smittspridning på våra arbetsplatser.

Corona-pandemin är en exceptionell situation vilken redan på ett påtagligt sätt påverkar vår gemensamma marknad. En ömsesidig god planering, förståelse för varandras problem och ett gott samarbete ger oss möjlighet att minimera dess negativa effekter.