Generic placeholder image

Hej! Jag heter
Martina Sandberg
info@mardskog.se
011-321600

Miljö

”M” som i Miljö och Mårdskog

Företag som arbetar aktivt och systematiskt med miljöfrågor kan bli miljödiplomerade i vissa kommuner i Sverige. Flera kriterier behöver uppfyllas vad gäller lokaler, kemikalier, kontor, inköp, källsortering, förpackningar, transporter etc för att erhålla diplomet. Miljöledningssystemet bygger på samma grundtänkande som ISO 14001.

Mårdskog & Lindkvist Matgrossisten uppfyller de krav som ställs och är miljödiplomerade på samtliga orter där vi är verksamma.

ASC-certifikat (PDF)»

MSC-certifikat (PDF)»

Certifikat för ekologisk produktion

Se vårt certifikat för Norrköping här (PDF)»

Se vårt certifikat för Jönköping här (PDF)»

Se vårt certifikat för Kalmar här (PDF)»

Självklart är vi miljödiplomerade!

Se vårt miljödiplom här (PDF)»

Miljöpolicy

MLAB skall i sin verksamhet, parallellt med de ekonomiska målen, sträva efter att i alla lägen minimera den negativa påverkan i miljön.
Läs hela vår miljöpolicy (PDF) »