Miljö

”M” som i Miljö och Mårdskog

Både i Jönköping och Norrköping kan företag som arbetar aktivt med miljöfrågor på ett strukturerat sätt få miljödiplom. Man ska då uppfylla ett flertal kriterier vad gäller lokaler, kemikalier, kontor, inköp, källsortering, förpackningar, transporter etc. Miljöledningssystemet bygger på samma grundtänkande som ISO 14001.

Mårdskog & Lindkvist är miljödiplomerade i både Jönköping och Norrköping. Vi satsar också på senaste teknik i våra distributionsbilar som gör dem resurssnålare och mer miljöanpassade.

 

Certifikat för ekologisk produktion

Se vårt certifikat för Norrköping här (PDF)»

Se vårt certifikat för Jönköping här (PDF)»

Se vårt certifikat för Kalmar här (PDF)»

 

Självklart är vi miljödiplomerade!

Se vårt miljödiplom här (PDF)»

 

Miljöpolicy

MLAB skall i sin verksamhet, parallellt med de ekonomiska målen, sträva efter att i alla lägen minimera den negativa påverkan i miljön.
Läs hela vår miljöpolicy (PDF) »

Mårdskog och Lindkvist AB