Generic placeholder image

Hej! Jag heter
Martina Sandberg
info@mardskog.se
011-321600

Leverantörer

Repa

*) Mårdskog & Lindkvist AB är anslutna till Repa och ställer krav på att samtliga våra leverantörer ska vara därtill anslutna. 
Vi har också i avtal reglerat med samtliga leverantörer att de följer Svensk livsmedelslagstiftning.

Producentansvar förpackningar

*) Leverantören står för producentansvaret för förpackningar enligt SFS:1235,dvs.deklarerar och erlägger avgifter för dessa.

HACCP certifiering

*) I de fall leverantören har produkter där myndigheten kräver information om spårbarhet på leverantörens produkter, åligger det leverantören att vara HACCP-certifierad och motsvara de krav och lagar myndigheten ställer.

Läs mer här