Produktindrag/Återkallelse

Fyll i alla uppgifter angivna nedan vid återkallning av artiklar. Våra kontaktpersoner vid produktindrag återkopplar till er så fort denna information har nått dem.

*
*
*
*
*
*
*

Kontaktuppgifter

*
*
*
Mårdskog och Lindkvist AB